Haalbaarheidsstudie Open Knowledge Base

In opdracht van de VSNU en de Dutch Taskforce on Responsible Management of Research Information and Data (klik hier voor meer informatie over de taskforce) onderzoeken we de haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base. Op dit moment houden universiteiten en kennisinstellingen elk individueel bij wat de activiteiten zijn van hun eigen onderzoekers. Dit kan gaan om publicaties (journals, boeken, conferenties, etc.), datasets, grants, patenten, samenwerkingspartners enzovoort. De (CRIS-)systemen van de verschillende instellingen zijn echter niet verbonden, waardoor elke instelling slechts zicht heeft op de eigen activiteiten en niet op die van andere instellingen. Zo is het bijvoorbeeld voor onderzoekers die meerdere keren van werkgever wisselen een uitdaging om een geïntegreerd overzicht te construeren van de eigen activiteiten. Ook is het bijvoorbeeld niet makkelijk om een goed overzicht te krijgen van Nederlandse activiteiten binnen een vakgebied. De VSNU en de taskforce onderzoeken of het mogelijk is om een nationale infrastructuur te ontwikkelen waarbinnen dit soort onderzoeksinformatie wordt bijgehouden en kan worden verrijkt, zodat diensten ontwikkeld kunnen worden die o.a. bovenstaande vragen kunnen beantwoorden.

Dialogic onderzoekt wat de eigenschappen van een dergelijke infrastructuur, ook wel een Open Knowledge Base, zouden zijn en welke consequenties ontwerpkeuzes hebben voor de ontwikkeling- en onderhoudskosten, de kwaliteit en bruikbaarheid van metadata, en de positionering van Nederland in de internationale onderzoeksgemeenschap. Hiertoe voeren wij interviews uit met betrokkenen vanuit nationaal wetenschapsbeleid, universitair beleid, internationale infrastructuurprojecten, private dienstenontwikkelaars en onderzoekers.

Meer weten over deze haalbaarheidsstudie? Neem dan contact op met Max Kemman.