Verkenning datastrategie voor een circulaire bouwsector

Dialogic ondersteunde Rijkswaterstaat door middel van een verkennend onderzoek bij het vormen van een strategie ten aanzien van het realiseren van circulariteit in de bouwsector. Binnen de bouwsector kunnen materialen vaak worden hergebruikt, maar gebeurt dit beperkt omdat onvoldoende informatie beschikbaar is over de beschikbaarheid en eigenschappen van vrijgekomen materialen, en informatie over de vraag naar materialen anderzijds ontbreekt. Als de grootste bouwende partij in Nederland heeft Rijkswaterstaat hierin een mogelijk belangrijke rol te spelen.

Het onderzoek van Dialogic betrof de datastrategie: hoe zouden de datastromen rondom circulair bouwen kunnen worden ingericht, welke data moet worden verzameld, en wie gaat deze beheren? Dialogic vergeleek acht cases in binnen- en buitenland en adviseerde Rijkswaterstaat over de lessen die daaruit kunnen worden getrokken.