Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap evalueren we, samen met Hylkema Erfgoed, de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). We onderzoeken in hoeverre de subsidieregeling aansluit bij de maatschappelijke opgave en of de subsidie een duurzame instandhouding van monumenten voldoende stimuleert.
Omdat rijksmonumenten duurzaam ingebed zijn en zichtbaar zijn in onze samenleving is de zorg ervoor onlosmakelijk verbonden met allerlei actuele discussies en ontwikkelingen die de functie van en/of het perspectief op monumenten kunnen veranderen. Categorie├źn monumenten die we nu vanzelfsprekend vinden waren dat in het verleden helemaal niet, denk aan industrieel erfgoed, begraafplaatsen, zorgerfgoed en nieuwe categorie├źn zoals monumenten uit de Wederopbouwperiode en naoorlogse woonwijken.

De doelstelling van deze evaluatie is om een in het monumentenveld gedragen beeld te krijgen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Sim. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe wijzigingen in de regeling hebben uitgepakt voor verschillende doelgroepen.

Meer weten over deze evaluatie? Neem dan contact op met Frank Bongers.