83% van de leerlingen tevreden met plaatsing middelbare school Amsterdam

In opdracht van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (OSVO) onderzocht Dialogic voor het vijfde jaar op rij de tevredenheid van betrokkenen met de Amsterdamse centrale loting en matching, een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure 2020. Deze centrale loting is een manier om bij de overstap naar de middelbare school tot plaatsing van leerlingen te komen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers en bestond uit een vragenlijst over de ervaring met de loting en matching. Dit jaar was 83% van de leerlingen tevreden met de plaatsing op een middelbare school, dit is een daling van 3% ten opzichte van 2019.

De procedure is in 2020 niet gewijzigd ten aanzien van 2019. Toch was het dit jaar anders, omwille van de Corona-maatregelen vond er geen eindtoets plaats en kon de heroverwegingsfase niet doorgaan. In deze fase krijgen leerlingen, wiens basisschooladvies is bijgesteld op basis van de score op de eindtoets, de optie om opnieuw een voorkeurslijst in te dienen en te loten op basis van het overgebleven aanbod.

Gelukkig konden de open dagen wel plaatshebben en hebben leerling en ouders de gelegenheid gehad om ter plaatse de sfeer op de middelbare school te proeven. Open dagen zijn al jarenlang het meest geliefde informatiemiddel van leerlingen om zich te oriënteren op het schoolaanbod. Dit jaar gaf 79% van de leerlingen aan het liefst informatie te verkrijgen door open dagen te bezoeken. 71% van de leerlingen geeft aan dat open dagen ‘heel veel’ geholpen hebben met het kiezen van een middelbare school.

Download hier het evaluatierapport. Meer weten? Neem contact op met Leonie Hermanussen.