Bachelors (of Science), universities (of applied sciences) and professors (or lecturers)

Dialogic heeft voor het Ministerie van OC&W een evaluatie uitgevoerd naar de internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo. In concreto gaat het dan om de invoering van de titels Bachelor of Science (BSc) en Bachelor of Arts (BA) in het hoger onderwijs, de benaming ‘Universities of Applied Sciences’ voor hogescholen, en het feitelijke gebruik van Engelstalige namen voor de functie van ‘lector’ in het buitenland. De resultaten van deze studie zijn onlangs naar de Eerste Kamer gestuurd. Lees hier meer.