Aantal personen met een technisch beroep stijgt

Hoe staat het ervoor met de keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?

Op 15 juni is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepresenteerd, met daarin onder meer de volgende trends:

  • Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei te zien van het aantal personen met een technisch beroep. Tussen 2013 en 2019 is het aantal personen met een technisch beroep met ruim 13% toegenomen. Daarbij groeit het aantal vrouwen met een technisch beroep sneller dan het aantal mannen met een technisch beroep.
  • In het hoger onderwijs is het afgelopen diplomajaar het aandeel technisch gediplomeerden toegenomen, van 25% in 2017/18 naar 26% in 2018/19. In het mbo is het aandeel in technisch gediplomeerden in diezelfde periode toegenomen van 28% naar 29%. De instroom in de technische profielen/vakken op het voortgezet onderwijs is wel licht afgenomen. Zo is bij havo/vwo het aandeel leerlingen dat kiest voor een N-profiel gedaald van 49% naar 48%.

Dialogic ondersteunt Platform Talent voor Technologie sinds 2015 bij het monitoren van de voortgang van het Techniekpact. De rol van Dialogic is het verwerken van de onderwijsbestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de onderwijs-arbeidsmarktanalyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2015 maakt het Platform Talent voor Technologie voor het visualiseren van de resultaten gebruik van het dataplatform van Dialogic. Meer weten? Neem contact op met Jasper Veldman.

De vrolijke foto komt uit de techniekbeeldbank met 1500 gratis foto’s van leren en werken in de techniek.