Informatie en beleid: over feiten, bronnen en een ecosysteem voor data en kennis

Frank Bongers heeft samen met Dries Verlet (Statistiek Vlaanderen) een artikel gepubliceerd in het Vlaams Tijdschrift Overheidsmanagement (VTOM, 2020, nr. 1, p. 25-34) over de informatiedoorstroming vanuit onderzoek en in bredere zin de samenleving naar beleid. Er is de opkomst van een meer kritische publieke opinie die zich sneller beroept op andere bronnen (zoals sociale media) en de onmacht van overheden om hiermee om te gaan. Daarnaast is er sprake van een dalend geloof in experten, alsook de gelijk schakeling van leken- en expertkennis. Dit was meteen de aanleiding om binnen de schoot van een werkgroep van het Politicologenetmaal 2019 stil te staan bij het vraagstuk over hoe informatie en beleid elkaar vinden. In het artikel geven we een overzicht van een aantal elementen die bepalend zijn voor het gebruik (of net niet) van informatie in beleid. We hebben het over een aantal uitdagingen omwille van het veranderende type data die zich aandienen en de noodzaak aan een ecosysteem van data waarin deze hun weg vinden tot het beleid.

Het artikel kunt u opvragen bij Frank Bongers.