Evaluatie assurantiebelasting naar Tweede Kamer

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd, waarbij is ingegaan op de doeltreffendheid en doelmatigheid van twee specifieke onderdelen van de assurantiebelasting. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de tariefsverhogingen die in 2011 en 2013 zijn doorgevoerd. Het tweede onderdeel betreft de vrijstellingen voor schadeverzekeringen.

Lees hier de Kabinetsreactie of download hier het volledige evaluatierapport.

Meer weten? Neem contact op met Jasper Veldman.