Inventarisatie kennishuishouding Waddengebied

In opdracht van de Waddenacademie heeft Dialogic de kennishuishouding van het Waddengebied in kaart gebracht en de rol die de Waddenacademie hierin speelt. Dit onderzoek betrof interviews met wetenschappelijke onderzoekers over de rol van de Waddenacademie en een bibliometrische analyse van publicaties in de periode 2008 tot 2018.

Voor de bibliometrische analyse zijn de wetenschappelijke databases Web of Science, Science Direct en Scopus, alsook de meta-zoekmachines Microsoft Academic en Google Scholar doorzocht op literatuur met betrekking tot het waddengebied. Aangezien dit onderzoek verschillende disciplines betreft met verschillende praktijken van publicatie (journal, boek, grijze literatuur) en onderwerpen is een deel van de resultaten met de hand beoordeeld op relevantie tot de wadden en op thema. Vervolgens zijn de overige resultaten met een machine learning algoritme geclassificeerd.

Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen onderzoek dat direct betrekking heeft op de Nederlandse, Duitse en Deense wadden, onderzoek dat relevant is voor de Wadden maar op een andere locatie is uitgevoerd, en onderzoek dat thematisch past bij de Wadden maar geen locatie heeft (bijvoorbeeld labonderzoek of computersimulaties).  Wat betreft relevantie blijken de meeste gevonden publicaties direct betrekking te hebben op de wadden. Bovendien vonden we een lichte stijging van het aantal publicaties in de periode 2008-2018.

Wat betreft de thema’s werden publicaties geclassificeerd volgens de vier thema’s van de Trilaterale Kennisagenda, te weten:

  • Thema 1: Klimaat, water sedimenten en ondergrond
  • Thema 2: Ecologie, biodiversiteit en ruimtelijke processen
  • Thema 3: Cultureel erfgoed, identiteit en historische inbedding
  • Thema 4: Economie, samenleving en duurzame ontwikkeling

Hiervoor vonden wij dat met name de kennishuishouding wat de eerste twee thema’s betreft goed op orde is, deze zijn goed te vinden en analyseren met wetenschappelijke databases. De kennishuishouding van thema’s 3 en 4 echter wordt minder goed afgedekt door de wetenschappelijke databases, is veelal in het Nederlands, Duits of Deens (in tegenstelling tot het Engels van de eerste twee thema’s) en in andere vormen dan wetenschappelijke journals. Dit onderzoek is zodoende meer versnipperd, wat de automatische classificatie van resultaten bovendien verder compliceert.

Op basis van het bibliometrische onderzoek en de interviews met wetenschappelijke onderzoekers hebben we een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd over de rol en positie van de Waddenacademie. We stellen vast dat de Waddenacademie een belangrijke meerwaarde heeft bij het samenbrengen en versterken van wetenschappelijk Waddenonderzoek. Verder zijn er voor de komende jaren ook nog een aantal aandachtspunten, zoals de relatie tussen wetenschap en beleids- en beheersvraagstukken of het opzetten van een Waddenbibliotheek met meta-data over Waddenpublicaties.

Download hier het volledige rapport.

Meer weten? Neem contact op met Pieter Jan de Boer of Max Kemman.