TU/e wil starten met nieuwe master Data Science and Artificial Intelligence

De Technische Universiteit Eindhoven is voornemens om in september 2020 te starten met een nieuwe master Data Science and Artificial Intelligence (DS&AI). De TU/e heeft begin januari groen licht gekregen van het ministerie van OCW en heeft nu een aanvraag ingediend voor accreditatie bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De master DS&AI is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het bestuderen en combineren van geavanceerde data-analysetechnieken én AI methoden en technieken, om daarmee intelligente systemen ter ondersteuning en versterking van het menselijk intellect, te kunnen begrijpen, gebruiken en ontwikkelen.

Dialogic heeft voor de TU/e een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar deze nieuwe master. In het haalbaarheidsonderzoek is onder meer de potentiële arbeidsmarktbehoefte aan gediplomeerden van deze nieuwe opleiding in kaart gebracht.

Meer informatie over haalbaarheidsonderzoeken? Neem contact op met Jasper Veldman.

Meer informatie over deze master? Kijk op de website van de TU/e: https://www.tue.nl/studeren/graduate-school/master-data-science-and-artificial-intelligence/