Evaluatie van de referentietaken van VITO

In opdracht van het Departement Omgeving en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie evalueert Dialogic de referentietaken van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). In deze evaluatie worden grofweg drie luiken onderscheiden, namelijk een generiek luik gericht op het instrument referentietaak, een specifiek luik gericht op de 20 individuele referentietaken en een luik met conclusies en aanbevelingen. In de evaluatie worden de belangrijkste belanghebbenden binnen en buiten de Vlaamse overheid betrokken. De resultaten van de evaluatie leveren input voor het proces tot het opstellen van een nieuw beheersreglement.

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Frank Bongers.