Evaluatie OZB-maatregel gemeente Rijswijk

Dialogic ondersteunt gemeente Rijswijk bij de evaluatie van de OZB-maatregel 2016. Met deze maatregel beoogt de gemeente het vestigingsklimaat te verbeteren en vastgoedeigenaren te motiveren om met de gemeente in gesprek te gaan over de transformatie, sloop en herontwikkeling van leegstaande objecten. Dialogic begeleidt het evaluatieproces en helpt de gemeente bij de dataverzameling en -analyse.

Meer weten? Neem contact op met Frank Bongers.