Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity

In de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) is opgenomen dat een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity moet worden ingericht met als doel om informatie over cybersecurity breder, efficiƫnter en effectiever te delen tussen publieke en private partijen.

We hebben in Nederland te maken met een decentrale situatie, waardoor het risico op de loer ligt dat de overheid onvoldoende inzicht heeft als het gaat om het bereik van informatie over digitale veiligheid. In opdracht van het WODC onderzoeken wij welke doelgroepen nu nog niet worden bereikt, op welke wijze en via welke vakdepartementen dat wel zou lukken en wat daar concreet voor zou moeten gebeuren. De focus in dit onderzoek ligt op private, niet-vitale partijen.

Meer weten? Neem contact op met Jessica Steur.