Internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo

Sinds januari 2014 krijgen afgestudeerde hbo’ers een graadtoevoeging die internationaal herkenbaar is: bachelor of science/bachelor of arts. In het buitenland is de titulatuur daarmee gelijkgetrokken met die van afgestudeerde wo’ers. In het verlengde daarvan mogen hogescholen zich in het buitenland nu ‘universities of applied science’ (UAS) noemen. Voor de ‘professoren’ van de hogescholen – de lectoren – bestaat geen aparte titel in het Engels (zowel in het Engels als in het Duits heeft het begrip ‘lector’/’lektor’ een andere specifieke betekenis).

Vijf jaar na de gelijkschakeling van de titels heeft de Minister Dialogic opdracht gegeven om deze kwesties in samenhang te evalueren. Het onderzoek heeft vier doelstellingen:

  1. Inzichtelijk maken of de herkenbaarheid van de kwaliteit van opleidingen met de introductie van de graadtoevoegingen ‘of Science’ en ‘of Arts’ in het hbo is toegenomen.
  2. Inzichtelijk maken of het onderscheid tussen het hbo en het wo nog steeds duidelijk is voor de Nederlandse maatschappij.
  3. Inzichtelijk maken of de positionering van hogescholen als Universities of Applied Sciences (UAS) internationaal herkenbaar is.
  4. Inzichtelijk maken of de benaming ‘lector’ internationaal herkenbaar is.

Het eindrapport van het onderzoek wordt eind mei 2020 opgeleverd.

Meer weten? Neem contact op Robbin te Velde.