Identificatie op internet op basis van IP-adres

Wanneer er een strafbaar feit plaatsvindt, moet de dader op basis van achtergelaten sporen worden gevonden om uiteindelijk tot vervolging over te kunnen gaan. Voor online criminaliteit is het IP-adres vaak een aanwijzing naar de aansluiting of het systeem vanaf waar een bepaalde strafbare handeling werd verricht.

In het kader van de voorgenomen wetgeving omtrent de introductie van een beperkte bewaarplicht van telecommunicatiegegevens voor opsporing en vervolging heeft Dialogic, in opdracht van het WODC, onderzocht hoe identificatie van individuele gebruikers op basis van een publiek IP-adres technisch te realiseren is. In het onderzoek is gekeken naar diverse relevante maatschappelijke afwegingen zoals de bruikbaarheid voor opsporing en vervolging, de privacy van burgers en de kosten voor de internetaanbieders. Uit een internationale vergelijking worden lessen voor de Nederlandse situatie getrokken. Volgend uit het onderzoek worden verschillende beleidsopties uitgewerkt.

Meer weten? Download het rapport bij het WODC.