Evaluatie Programma Groene Technologieën

Het Programma Groene Technologieën (PGT) van het Rijksvastgoedbedrijf zet zich in voor duurzame onderhoud- en beheeropgaven. PGT beschikt over een innovatiebudget om duurzame innovaties aan te jagen binnen de projecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Het programma richt zich daarbij op energiebesparing, hernieuwbare energie en circulariteit. Het doel is om een bijdrage te leveren aan klimaatneutraal Rijksvastgoed, om zo als Rijk een goed voorbeeld te zijn voor andere vastgoedbezitters.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf evalueren we dit programma, waarbij we input zullen leveren voor het nieuwe programmaplan 2020 – 2025.

Meer weten? Neem contact op met Pieter Jan de Boer.