Verbeteringen voor financieringsmarkt MKB

Onlangs heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd over haar visie op de mkb-financieringsmarkt. In de Kamerbrief presenteert zij een aantal acties om deze markt beter te laten functioneren, bijvoorbeeld het versterken van kennis en vaardigheden van ondernemers om goede financieringsaanvragen te kunnen doen en het verder stimuleren van de sector van alternatieve financiering. De Kamerbrief gaat vergezeld van het onderzoek dat Dialogic met het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) de Rotterdam School of Management (RSM) deed naar de werking en de effectiviteit van de mkb-financieringsmarkt en de beleidsmix van de overheid om deze markt te ondersteunen.

Meer weten? Neem contact op met Frank Bongers.