Dialogic evalueert de assurantiebelasting

Assurantiebelasting is een belasting op (schade)verzekeringen die in 1970 in de wet is opgenomen. Deze belasting wordt in rekening gebracht en afgedragen door de verzekeraar, een gevolmachtigd agent of assurantiebemiddelaar. De belasting wordt berekend over de verzekeringspremie. Ook over diensten die samenhangen met de verzekering, zoals bemiddelingsactiviteiten, is assurantiebelasting verschuldigd.

In opdracht van het ministerie van Financiƫn onderzoeken we de doeltreffendheid en doelmatigheid van enkele vrijstellingen en tariefsverhogingen van de assurantiebelasting.

Meer weten? Neem contact op met Jasper Veldman.