86% ouders en leerlingen tevreden met plaatsing middelbare school Amsterdam

In opdracht van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (OSVO) onderzocht Dialogic voor het vierde jaar op een rij de tevredenheid van betrokkenen met de Amsterdamse centrale loting en matching, een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure 2019. Deze centrale loting is een manier om bij de overstap naar de middelbare school tot plaatsing van leerlingen te komen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ouders/verzorgers van leerlingen die de overstap maken, de leerlingen zelf, betrokkenen vanuit het primair en voortgezet onderwijs en overige stakeholders, zoals de kinderombudsman Amsterdam. De nadruk lag op de uitvoering van de procedure en de tevredenheid van betrokkenen met het plaatsingssysteem. In het onderzoek baseerden we ons op interviews en vragenlijsten voor ouders/verzorgers (respons 32% van populatie), leerlingen (27% van populatie), medewerkers uit het primair (24% van het aantal benaderd) en voortgezet (24% van het aantal benaderd) onderwijs.

Er werd geconcludeerd dat ouders en leerlingen over het algemeen tevreden zijn: 86% van de ouders en leerlingen geeft aan tevreden te zijn met de school van plaatsing, wat ongeveer gelijk is aan het percentage van vorig jaar (87%). Deze tevredenheid hangt (logischerwijs) sterk samen met de plaats van de school op de voorkeurslijst.  Ook werden een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van het verbeteren van de communicatie en de beschikbare informatiemiddelen.

Download hier het evaluatierapport. Meer weten? Neem contact op met Leonie Hermanussen.