Duurzame inzetbaarheid ICT’ers in kaart

Dialogic gaat voor CA-ICT de duurzame inzetbaarheid van ICT’ers in kaart brengen. CA-ICT heeft daarvoor een subsidie gekregen van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Het onderzoek heeft het karakter van een monitor en loopt van september 2019 tot en met mei 2021. Voor het eerste deel van het onderzoek wordt de definitie van duurzame inzetbaarheid (inclusief bijbehorende indicatoren) vastgesteld en een nulmeting uitgevoerd op basis van beschikbare data. In de daaropvolgende periodes worden enquêtes uitgevoerd onder ICT’ers en ICT-bedrijven en wordt additionele data verzameld. Alle resultaten worden beschikbaar gesteld via het bestaande portal van het Expertisecentrum digitalisering ICT, pr-eDICT.

Voor het onderzoek werkt Dialogic samen met Conclusr en emeritus hoogleraar Jac van der Klink.

Meer weten? Neem contact op met Jasper Veldman.