Dialogic ontwikkelt monitor MKB-Actieplan

Het MKB speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Het zorgt voor 60% van de toegevoegde waarde en voor ruim 70% van de werkgelegenheid. Daarnaast speelt het MKB een onmisbare rol bij onderzoek en innovatie, bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld klimaat en energie) en bij het ondersteunen van de lokale samenleving (bijvoorbeeld sponsoring).

De overheid voert beleid om het MKB te ondersteunen bij het inspelen op de verschillende uitdagingen. Dit beleid is vastgelegd in het MKB-Actieplan. Dit plan benoemt een zevental thema’s (menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, regelgeving, fiscaliteit en internationale handel). Per thema is een aantal acties uitgewerkt die de overheid met andere betrokkenen wil realiseren.

Nu het MKB-actieplan een jaar loopt, breekt het moment aan om de monitoring en effectmeting van dit plan door te ontwikkelen. Het Ministerie van EZK heeft Dialogic gevraagd om haar hierbij te ondersteunen.

Meer weten? Neem contact op met Frank Bongers.