Update dashboard onderwijs-arbeidsmarkt chemiesector

Afgelopen week is het onderwijs-arbeidsmarktdashboard van de chemiesector van een update voorzien. Het dashboard bevat nu de onderwijs- en vacaturedata over het jaar 2018. Daarnaast is ook additionele informatie over de doorstroom van chemie-gediplomeerden naar de arbeidsmarkt toegevoegd. Er kan nu per opleiding geanalyseerd worden in welke sector gediplomeerden actief worden na het behalen van hun diploma.

Meer weten? Neem contact op met Jasper Veldman.