Intensievere samenwerking tussen Rijk en hoger ICT-onderwijs gewenst

Om weer beter ‘in control’ te komen over haar ICT-kennis en kunde wil het Rijk intensief gaan samenwerken met het hoger onderwijs, zowel op het vlak van ICT-onderwijs als op het gebied van onderzoek. Dit heeft de stuurgroep ‘Samenwerking hoger onderwijs en Rijksoverheid’ onlangs vastgesteld, mede op basis van een onderzoek van Dialogic.

In opdracht van de Rijksoverheid deed Dialogic afgelopen voorjaar onderzoek naar kansrijke vormen van samenwerking. We interviewden hiervoor onder andere een groot aantal stakeholders binnen het Rijk, het hbo en wo. De belangrijkste conclusie is dat de Rijksoverheid haar aantrekkelijkheid als samenwerkingspartner voor het hoger onderwijs met name kan vergroten door samen te werken op de inhoud. Dit kan het Rijk doen door uitdagende maatschappelijk relevante vraagstukken in te brengen in de opleidingen en tegelijkertijd middelen ter beschikking te stellen om die vraagstukken te onderzoeken. Een van de aanbevelingen is in te zetten op een landelijke IT-ontwikkelagenda waarbij onderzoek en onderwijs hand in hand gaan.

Het volledige onderzoeksrapport van Dialogic wordt later dit jaar gepubliceerd. Meer weten? Lees het artikel Stuurgroep zet in op Partnerschap in hoger ICT-onderwijs en onderzoek of neem contact op met Robbin te Velde.