Verwijderen online kinderporno via bestuursdwang?

Kinderporno moet zo snel mogelijk van internet worden verwijderd. De meeste ICT-bedrijven hebben dit materiaal ongewild en incidenteel op websites of servers staan en verwijderen dit dan ook nadat een melding daarover is gedaan door het Meldpunt Kinderporno (EOKM). Een kleine groep bedrijven werkt echter niet of onvoldoende mee (zogenaamde ‘bad hosters’). Binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt gekeken naar bestuursrechtelijke mogelijkheden om deze groep aan te pakken.

In opdracht van het Ministerie van J&V heeft Dialogic, in samenwerking met bureau Beke, onderzoek gedaan naar de technische en feitelijke stappen om online kinderporno te verwijderen onder de toepassing van bestuursdwang. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ‘hernieuwde aanpak online seksueel kindermisbruik’. Minister Grapperhaus heeft de Tweede Kamer op 3 juli jl. geïnformeerd over de hernieuwde aanpak en de bestuursrechtelijke handhaving. Lees hier de betreffende Kamerbrief of download hier het volledige onderzoeksrapport.

Meer weten? Neem contact op met Jessica Steur.