Meer talenten voor technologie

Hoe staat het ervoor met de keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?

Op 20 mei is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepresenteerd, met daarin onder meer de volgende trends:

  • Het aandeel leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie is gestabiliseerd. Het aandeel bètatechnische wo bachelor en masterdiploma’s is de afgelopen jaren wel toegenomen.
  • De omvang van de technische arbeidsmarkt is 1,53 miljoen personen, dit is 20% van de werkende beroepsbevolking. Van de werkende mannen heeft 32% een technische baan; van de werkende vrouwen 6%.
  • Tussen 2013 en 2018 is het aantal vrouwen in een technisch beroep met 24% gestegen.
  • De werkloosheid onder technisch opgeleiden is laag: 3,1% t.o.v. landelijk 4,8% over 2018.

Meer resultaten kunt u vinden op www.techniekpactmonitor.nl.

Dialogic ondersteunt Platform Talent voor Technologie sinds 2015 bij het monitoren van de voortgang van het Techniekpact. De rol van Dialogic is het verwerken van de onderwijsbestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de onderwijs-arbeidsmarktanalyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2015 maakt het Platform Talent voor Technologie voor het visualiseren van de resultaten gebruik van het dataplatform van Dialogic. Meer weten? Neem contact op met Jasper Veldman.

De vrolijke foto komt uit de techniekbeeldbank met 1500 gratis foto’s van leren en werken in de techniek.