Samenwerken in IT door overheid en onderwijs

Op donderdag 25 april vond het event ‘Samenwerken in IT!’ plaats in de Innovation Playground van de Haagse Hogeschool. Deze middag stond in het teken van het delen van inzichten en het verkennen van mogelijkheden om de samenwerking te versterken tussen Rijksoverheid, hoger onderwijs en studenten op het gebied van ICT-onderwijs en –onderzoek. Bekijk hier de film, gemaakt door één van de studenten, voor een korte impressie van de dag.

Robbin te Velde van Dialogic presenteerde tijdens de plenaire sessie de onderzoeksbevindingen naar mogelijkheden om de samenwerking tussen de rijksdienst en hoger onderwijs te versterken.