Artificial Intelligence in het onderwijs

Nick Jelicic (Dialogic) presenteerde op 21 maart tijdens het OCW Kennisfestival de uitkomsten van het onderzoek naar Artificial Intelligence in het onderwijs voor zo’n 300 beleidsmakers, onderzoekers, en mensen ‘in het veld’.

Het onderzoek gaat in op drie vragen: Wat kan er, wat mag er, en wat willen we met AI in het onderwijs? Om deze vragen te beantwoorden kijken we eerst naar de geschiedenis van AI. Daarna formuleren we op basis van huidig onderzoek en toepassingen een aantal toepassingenscenario’s voor AI in het onderwijs. Vervolgens inventariseren we juridische en ethische knelpunten die kunnen ontstaan door AI in het onderwijs toe te passen. Tot slot kijken we naar de grootste kansen en risico’s van AI in het onderwijs en geven we aanbevelingen voor beleid om met deze kansen en risico’s om te gaan.

Lees hier meer.