Rekenmodel businesscase Digitale Connectiviteit nu beschikbaar

In opdracht van het Ministerie van EZK heeft Dialogic onderzoek gedaan naar het vormgeven van een model businesscase voor de aanleg en exploitatie van kabelgebonden infrastructuur. Het onderzoeksrapport en het rekenmodel zijn nu beschikbaar.

Lees hier meer.