Hoe werkt de MKB-financieringsmarkt?

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoekt Dialogic, samen met de Rotterdam School of Management (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), de werking van de MKB-financieringsmarkt en de rol van de overheid.

We onderzoeken of het EZK MKB-financieringsbeleid en het samenspel van de diverse instrumenten, nog effectief is in het wegnemen van de knelpunten op de MKB-kapitaalmarkt. Ook de toekomstbestendigheid van het beleid wordt bezien. Hierbij wordt onder andere gekeken naar trends en ontwikkelingen (ook in andere Europese landen), naar de werking van de markt van alternatieve financiering en naar mogelijkheden om zelfregulering te verbeteren.

Meer weten? Neem contact op met Frank Bongers.