Evaluatie risicokapitaalinstrumenten naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft de evaluaties van een aantal risicokapitaalinstrumenten aangeboden aan de Tweede Kamer. Download hier de Kamerbrief van 4 februari.

Samen met de RSM en het ECE (beide Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft Dialogic de evaluatie uitgevoerd van de instrumenten SEED Capital-regeling, de Groeifaciliteit & Dutch Venture Initiative (DVI). We hebben geconcludeerd dat het aannemelijk is dat:

  • de toegang tot risicokapitaal voor ondernemers is verbeterd door deze drie instrumenten,
  • investeerders met behulp van de SEED en DVI makkelijker financiering hebben gekregen voor hun fonds, en
  • dat deze regelingen er ook voor hebben gezorgd dat de markt voor risicokapitaal in Nederland is versterkt.

Download hier de Evaluatie SEED Capital-regeling, Groeifaciliteit & Dutch Venture Initiative.

Meer informatie? Neem contact op met Frank Bongers.