Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025

In opdracht van het ministerie van BZK heeft Dialogic, samen met Ecorys, de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 opgesteld. De analyse geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van vraag en aanbod op de interne arbeidsmarkt van het Rijk. Er wordt teruggekeken op de periode 2013-2017, vooruitgekeken naar 2018-2021 (middellange termijn) en er is een verkenning uitgevoerd voor de lange termijn (2022-2025). Ook de effecten van technologische ontwikkelingen op taken en functies binnen het Rijk en veranderingen op de externe arbeidsmarkt zijn meegenomen in het onderzoek.

Meer informatie? Neem contact op met Reg Brennenraedts.