Strategische verkenning digitalisering Gelderland

Digitalisering verandert de rol van de provincie. Naast de verantwoordelijkheid voor een goede infrastructuur heeft de provincie de mogelijkheid om de transitie naar een digitale samenleving te ondersteunen. Voor de provincie Gelderland onderzochten wij hoe de provincie zich kan aanpassen op aanstaande veranderingen.

Conclusie is dat de provincie een rol heeft in drie domeinen: (1) Data & infrastructuur, (2) Onderwijs en arbeidsmarkt en (3) Benutten van mogelijkheden van digitalisering met partners binnen de kerntaken van de provincie. In het rapport worden concrete rollen nader uitgewerkt.

Download hier het onderzoeksrapport en de infographic.

Meer informatie? Neem contact op met Reg Brennenraedts.