Onderzoek niet-geregistreerde criminaliteit

In opdracht van het WODC heeft Dialogic, samen met een eigen team van het WODC, onderzoek gedaan naar de aard en omvang van niet-geregistreerde criminaliteit – het infameuze ‘dark number in crimes’.

De geregistreerde criminaliteit neemt in Nederland al jaren af. De (open) vraag is nu of er ook daadwerkelijk sprake is van een afname, of dat er simpelweg steeds minder criminaliteit wordt geregistreerd – ofwel een toename van het ‘dark number’. Het probleem is dat dit zogenaamde ‘dark number’ zich grotendeels buiten het zicht van Justitie afspeelt. Het doel van dit onderzoek is daarom meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van dit dark number.

In het onderzoek richtte Dialogic zich met name op cybercriminaliteit, horizontale fraude (faillissementsfraude, online handelsfraude, verzekeringsfraude) en georganiseerde criminaliteit (wietteelt, mensenhandel, criminele netwerken). De verwachting is namelijk dat deze fenomenen een groot deel van de niet-geregistreerde criminaliteit vormen en dat deze onderwerpen niet of nauwelijks worden gedekt door conventionele alternatieven voor registraties (zoals slachtofferenquêtes). In het onderzoek beschrijven we onder andere een aantal nieuwe alternatieve methoden, die we in een aantal cases ook concreet hebben toegepast.

Op 21 december 2018 heeft Minister Grapperhaus de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek.

Meer weten? Neem contact op met Jessica Steur.