Valorisatieprogramma naar volgende fase

Staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Van Engelshoven (OCW) geven hun visie op het vervolg van het Valorisatieprogramma, en op valorisatie als onderdeel van missie-gedreven innovatiebeleid. In de beleidsreactie van 11 december aan de Tweede Kamer gaan zij in op de aanbevelingen uit het evaluatierapport van Dialogic.

Meer informatie? Neem contact op met Matthijs Janssen.