Verkenning samenwerking Hoger Onderwijs en Rijksoverheid rond ICT

In opdracht van het ministerie van BZK onderzoekt Dialogic mogelijke samenwerkingsvormen tussen ICT-opleiders en de Rijksdienst.

Om als Rijksdienst goed te kunnen functioneren is het noodzakelijk om voldoende en goed gekwalificeerde ICT’ers aan te trekken. Samenwerking met ICT-opleiders is één van de oplossingsrichtingen in het ‘Aanvalsplan Versterking HR ICT’ dat in 2017 werd gepresenteerd door Minister Ollongren.

Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren welke samenwerkingsinstrumenten en -constructies tussen ICT-opleiders en ICT-werkgevers er momenteel bestaan in Nederland en daarbuiten. Daarna wordt bekeken hoe de samenwerking tussen de Rijksdienst en HO-instellingen het beste kan worden versterkt.

Meer weten? Neem contact op met Leonique Korlaar.