Kan process mining dienstverlening verbeteren?

Dialogic gaat voor de Provincie Noord-Brabant verkennen of en hoe de inzet van process mining kan bijdragen aan innovatie van processen en verbeterde dienstverlening.

Process mining is een techniek om vanuit grote hoeveelheden data, veelal log-gegevens over processen, inzicht te krijgen in de manier waarop een proces in de praktijk functioneert. Door dit ‘geminede’ procesmodel te vergelijken met het ontwerp van het proces wordt duidelijk waar er zich knelpunten in een proces bevinden, en ontstaat een concreet handvat voor optimalisatie van het proces.

Op basis van een proof of concept waarbij het subsidieproces in de Provincie Noord-Brabant onder de loep wordt genomen, wordt uiteindelijk toegewerkt naar een plan voor inzet van process mining in de toekomst.