Monitor Nederlandse Digitaliseringsstrategie

In de zomer van 2018 heeft het Kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze strategie geeft aan wat nodig is om te zorgen dat Nederland sterk blijft op het gebied van digitalisering.

Nieuwe digitale technologieën zoals blockchain, kunstmatige intelligentie en het ‘Internet of Things’ veranderen onze maatschappij en economie in hoog tempo. Eén van de acties uit de NDS is het beter in kaart brengen van deze digitale transformatie. Dialogic gaat in opdracht van EZK een monitor ontwikkelen voor de NDS.

De monitor zal bestaan uit twee hoofdbestanddelen. Het eerste deel van de NDS-monitor betreft een set van kernindicatoren die een algemeen beeld geven van de stand van de Nederlandse digitale economie in internationaal perspectief. Het tweede deel van de monitor zal de voortgang meten van diverse beleidsinterventies. Concreet voor EZK gaat het om de actielijnen ‘MKB-actieplan digitalisering’, ‘Smart Industry’, ‘Cybersecurity’, en ‘Digitale connectiviteit’.

De monitor zal ontsloten worden in een online dashboard en zal eind maart 2019 worden opgeleverd.

Met vragen over dit project kunt u terecht bij Arthur Vankan.