Informatiestrategie regionale zorgprojecten

Afgelopen maanden heeft Dialogic ROS-organisaties begeleid bij het opzetten van een strategie voor informatiemanagement. Dit kreeg vorm in een tiental workshops met enerzijds trainingen op digitale vaardigheden (zowel strategisch als operationeel) en anderzijds focus op strategieontwikkeling.

Informatiemanagement speelt een steeds grotere rol bij ROS-projecten, zowel in de aanloopfase van een project als bij de monitoring en evaluatie daarvan. De projecten hebben uiteindelijk als doel om ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ aan te bieden, om zo de toekomstige uitdagingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden.

Vragen? Neem contact op met David van Kerkhof.