Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025

Dialogic gaat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met Ecorys de (toekomstige) arbeidsmarkt van het Rijk analyseren. In het bijzonder zal aandacht uitgaan naar de effecten van technologische ontwikkelingen op taken en functies binnen de specifieke context van de arbeidsmarkt van het Rijk tegen de achtergrond van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor de komende jaren.

De analyse sluit aan bij het ‘Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025’ dat Minister Ollongren (BZK) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Lees hier meer over het onderzoek.