EDK en OTS dragen stokje over

Na negen jaar Eerst De Klas (2009 – 2018) en vijf jaar het OnderwijsTraineeship (2013 – 2018) stoppen beide programma’s die opgericht zijn om meer academici als docent in het voortgezet onderwijs te brengen. Na de tussentijdse evaluaties in 2014 (EDK) en 2015 (OTS), voerde Dialogic in opdracht van PBT ook de eindevaluatie van beide programma’s uit. Hieruit bleek dat slechts 23% van de EDK-trainees zonder het traineeship voor het onderwijs had gekozen en 33% van de Onderwijstrainees. Er is hiermee een doelgroep bereikt die anders niet voor het onderwijs gekozen zou hebben.

De programma’s werden officieel afgesloten met het slotevent ‘De leraren van nu‘ en er werd een magazine (‘Klasse‘) ontwikkeld waarin de doelen en resultaten van de programma’s en de meningen en feiten vanuit verschillende betrokken partijen worden gepresenteerd. Als vervolg op EDK en OTS is door de VO-raad, VSNU, ICL en het ministerie van OCW een nieuw traineeship opgezet: Trainees in onderwijs.