Service Design Vouchers voor maakindustrie

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic een onderzoek uitgevoerd met beleidsexperimenten op het terrein van diensteninnovatie. Doelstelling was te onderzoeken in hoeverre het bevorderen van diensteninnovatie een aparte beleidsinterventie behoeft en daarnaast ervaring op te doen met beleidsexperimenten. De interventie in de vorm van een Service Design Voucher (SDV) bestond uit een ’tegoedbon’ waarmee een MKB-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kon laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau. Lees hier meer over het onderzoek.