Eindevaluatie valorisatieprogramma afgerond

Het afgelopen half jaar heeft Dialogic onderzocht wat het Valorisatieprogramma van EZK en OCW teweeg heeft gebracht. Dankzij dit programma hebben 12 consortia van kennisinstellingen en lokale partners 6 jaar lang activiteiten kunnen aanbieden op het vlak van o.a. ondernemerschapsonderwijs, kennistransfer en het begeleiden van startups. In de eindevaluatie is niet alleen gekeken naar de resultaten van het programma, maar ook naar de mate waarin valorisatie nu verankerd is. De aanbevelingen gaan vooral in op dit laatste punt. Lees hier meer.