Nationaal Techniekpact: focus en versnellen!

De vraag naar technische vakmensen wordt steeds urgenter. In het laatste kwartaal van 2017 waren er naar schatting van het UWV 13.300 openstaande vacatures voor ICT beroepen en 60.800 voor de technische beroepen. Daarom maakten de partners van het Techniekpact vandaag bekend dat zij op vier thema’s sneller resultaten willen realiseren.

De minister van OCW en staatssecretaris van EZK namen “het Nationaal Techniekpact – Focus en versnellen” in ontvangst.

 

Voor de volgende vier urgente thema’s zijn concrete acties  afgesproken:

  • Instroom techniek en technologie verhogen
  • Grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het technisch onderwijs
  • Bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen in de techniek en technologie
  • Docententekort in de techniek verminderen

Dialogic ondersteunt Platform Bèta Techniek sinds 2015 bij het monitoren van de voortgang van het Techniekpact. De rol van Dialogic is het verwerken van de onderwijsbestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de onderwijs-arbeidsmarktanalyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2015 maakt Platform Bèta Techniek voor het visualiseren van de resultaten gebruik van het dataplatform van Dialogic.

Meer informatie over de Techniekpact Monitor kunt u vinden op www.techniekpactmonitor.nl.