‘Voed het journalistieke idee’

Vandaag in NRC een artikel over het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, waarin wordt verwezen naar de evaluatie die wij vorig jaar uitvoerden in opdracht van het Ministerie van OCW.

Voed het journalistieke idee