Evaluatie ruimtevaartbeleid naar Kamer

Op 22 mei 2018 heeft de staatssecretaris van EZK (mede namens de ministeries van OCW en I&W) de door Dialogic uitgevoerde evaluatie van het Nederlandse Ruimtevaartbeleid 2012-2016 en het bijbehorende kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd (zie Kamerbrief).

Evaluatie Ruimtevaartbeleid 2012-2016