Een gecentraliseerd ticketingsysteem?

Is er nood aan een meer gecentraliseerde ticketingoplossing voor cultuur- en gemeenschapscentra? Wat zal de impact zijn? En welke voor- en nadelen biedt dit? Om dit te onderzoeken voert Dialogic, in samenwerking met Dr. Andra Leurdijk van FORALLMEDIA, een haalbaarheidsstudie uit voor een gecentraliseerd ticketingsysteem. Dit wordt uitgevoerd in opdracht van Cultuurconnect.

Het onderzoek begint met een deskstudie en interviews om bestaande systemen en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland in kaart te brengen. Vervolgens zullen we kijken naar processen, functionaliteiten, kosten en gebruikstevredenheid. De volgende stap is het onderzoeken van de motieven en drempels tot samenwerking, waarna ten slotte een aantal scenario’s van toekomstige implementaties zullen worden ontwikkeld. Elk scenario bevat een technische, een financiële en een bestuurlijke haalbaarheidstoets. Naar verwachting is het onderzoek in de zomer afgerond.

Lees meer over het onderzoek op de website van Cultuurconnect.