Werkt de 30%-regeling?

Op verzoek van het ministerie van Financiën heeft Dialogic de 30%-regeling geëvalueerd. De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon aan te wijzen als onbelaste vergoeding aan bepaalde werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. De doelen van de regeling zijn: (1) het aantrekken van werknemers uit het buitenland met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig is; (2) een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk en competitief houden van het Nederlandse vestigingsklimaat en (3) het verminderen van de administratieve lasten voor werkgevers en werknemers.

In dit rapport wordt ingeschat dat de 30%-regeling een doeltreffende en doelmatige regeling is. Wij denken dat enkele aanpassingen mogelijk een positief effect hebben op de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of de passendheid van het forfait: (1) verkorting van de looptijd naar vijf of zes jaar; (2) vergroten van de 150-km-grens; (3) verlaging van het forfait bij inkomens boven de €100.000.

Lees meer over het onderzoek op NOS en in het Financieele Dagblad of download het onderzoeksrapport.