Concurreren of investeren?

Electronic Communications Code

De Europese Commissie wil de concurrentie in de telecommarkt loslaten in ruil voor investeringen, aldus BEREC. In het voorstel wat moet leiden tot de Electronic Communications Code zijn allerlei maatregelen te vinden die ertoe zullen leiden dat de toezichthouders stappen achteruit moeten nemen. De ratio lijkt te zijn dat afwezigheid van regulering zal leiden tot investeringen en dat teruglopende concurrentie een acceptabele prijs is. BEREC waarschuwt echter dat de eindgebruiker hier niet mee geholpen is en adviseert een deel van de plannen te schrappen.

Stap terug

Als de plannen ongewijzigd worden doorgevoerd, zal er een verschuiving plaatsvinden van ex-ante naar ex-post toezicht. Markten worden dan niet meer vooraf gereguleerd, maar alleen achteraf, via het algemene mededingingstoezicht. De toezichthouders onderkennen de overkoepelende filosofie dat ex-ante regulering geleidelijk wordt gereduceerd, maar verwachten dat er altijd knelpunten in de markten blijven zitten of dat er nieuwe ontstaan. Dat maakt het riskant om de toezichthouders te verplichten om op allerlei terreinen ineens stappen terug te doen.

Schrappen

BEREC adviseert om twee nieuwe onderdelen uit de Code volledig te schrappen, ten eerste ‘Co-investment’. De Europese Commissie wil investeringen in nieuwe (breedband)netwerken bevorderen, in ruil voor verlichting van de regels. Op het moment dat er sprake is van co-investeerders, moet de toezichthouder voortaan per definitie afzijdig blijven. BEREC ziet als mogelijkheid dat een co-investeerder alleen financieel deelneemt, zonder een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de technologie of diensten. Dat zou een bestaand monopolie juist sterker kunnen maken. Er zijn al een paar landen waarin co-investeerders actief zijn, binnen de bestaande regels. BEREC doet een aantal suggesties voor wijzigingen, die erop neer komen dat de toezichthouder wel de vinger aan de pols kan houden.

Een tweede punt waar BEREC helemaal niets in ziet, betreft ‘verticaal gescheiden ondernemingen’. De Commissie stelt voor om alle regels te schrappen voor aanbieders die het netwerk hebben ondergebracht in een wholesalebedrijf. BEREC waarschuwt dat er dan ook geen regulering meer is voor aanbieders die de scheiding alleen administratief hebben doorgevoerd, maar in de praktijk nog als één bedrijf werken. Als je dan alleen nog maar ex-post kan ingrijpen, is het te laat, vinden de toezichthouders.