Afgestudeerde chemici strijken neer over verschillende sectoren

Dialogic heeft voor de topsector Chemie de onderwijsarbeidsmarktstromen in kaart gebracht. Uit het onderzoek komt naar voren dat in vergelijking met tien jaar geleden bijna twee keer zoveel studenten kiezen voor een chemieopleiding. De grootste stijging komt voor in het hoger en universitair onderwijs. Van de afgestudeerde chemici gaat slechts 10% tot 20% werken in de chemische sector tegenover 30% tot 40% van de afgestudeerden die terecht komen in andere gerelateerde sectoren zoals Energie, High Tech Systemen en Materialen, Agri & Food en Gezondheidszorg. Eenzelfde percentage gaat werken in sectoren volledig buiten de chemie.

Het onderzoek heeft ook geleid tot de nodige onderwerpen voor vervolgonderzoek. Er is een sterke behoefte om een topsector-overstijgend beeld te krijgen van de human capital stromen. Juist de constatering dat afgestudeerde chemici uitstromen in verschillende (top)sectoren, versterkt het beeld dat topsector-overstijgende analyses op het gebied van human capital tot relevante inzichten zullen leiden. Daarnaast moet er ook meer kwalitatieve duiding komen van de verschuiving van gevraagde competenties in chemische beroepen. Ons onderzoek heeft op hoofdlijnen gekeken naar categorieĆ«n van vraag naar chemici in chemiesectoren. Een meer kwalitatieve duiding van eventuele verschuiving van vraag naar chemici of competenties binnen beroepen is een relevante verdiepingsslag die in vervolgonderzoek aan de orde zou moeten komen. Wat is Ā bijvoorbeeld de rol van digitale vaardigheden in chemieberoepen?

Download hier het rapport.