Mutual Learning exercise

Voor de Horizon 2020 Policy Support Facility heeft Pim den Hertog van Dialogic, samen met Paul Cunningham (MIoIR) en Viola Peter (Technopolis Group), als onafhankelijk experten-panel het rapport Mutual Learning exercise — Ex-post evaluation of business R&I grant schemes geschreven.

Het doel van Mutual Learning exercise is het verbeteren van de informatieuitwisseling, het van elkaar leren en het identificeren van good practices tussen de deelnemende landen. Het experten-panel nodigde sprekers uit met diepgaande kennis en ervaringen uit het werkveld. Aan de hand van deze gesprekken probeerden zij op verlichtende, maar ook provocatieve wijze, de discussie te verbreden. Aanpak, methoden en nieuwe manieren om problemen op te lossen kwamen hierbij aan bod. Het rapport analyseert en resumeert de discussies tussen de vertegenwoordigers van de vijf landen; Spanje, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Duitsland.

December, 2016